Kommentaare lugejatelt

„Sisekümne seisund“ on väärt raamat, mis on mõeldud ennekõike laskuritele ja laskmistreeneritele, kuid on vägagi sobilik ka kõikide teiste spordialade esindajatele, sest psühholoogia põhimõtted on igal pool samad. Selle raamatu peaksid läbi lugema kōik, kes soovivad spordiga, aga eriti laskespordiga, süvitsi tegeleda. See on lausa iga hea laskuri öökapi raamat. Sellest raamatust võib leida vastuseid probleemidele ja küsimustele, mis tekivad treenimise käigus, aga siit leiab ka saladusi, kuidas olla just võistlustel edukas. Kui mina pidin omal ajal jõudma treeneriga selliste saladusteni keeruliselt katse-eksituse meetodil, siis siin raamatus on see kõik selgelt ja must-valgel kirjas. Võin oma kogemuse põhjal kinnitada, et ainult nii see just toimib. Selle raamatu lugemine juhatab iga sportlase õigele teele. Head lugemist kõigile!

– Inna Rose (kolmekordne maailmameister laskmises)

 

Suuremahuline treening ja alaspetsiifiliste füüsiliste oskuste lihvimine täiuseni on see, mis käib tippspordiga kaasas. Küsimus on see, kas ja kuidas realiseeruks see suurepärase tulemusena võistlustel. Medaliheitluses hakkab rolli mängima suurepärase füüsilise võimekuse asemel vaimne tugevus oma potentsiaal ka pingeseisundis realiseerida. Samaväärselt füüsiliste oskustega on vaimsed oskused treenitavad. Käesolev raamat on suurepärane juhis nende oskuste treenimiseks.

  • Kuidas oma oskusi maksimaalselt ära kasutada?
  • Kuidas vältida võistlustel ülemõtlemist ja keskendumist soorituse ebaolulistele aspektidele?
  • Kuidas pingeseisundis rahulikuks jääda?
  • Kuidas seada endale eesmärke, mis toetab edu, arengut ja heade tulemuste stabiilsust?
  • Missuguse mõttelaadiga saab lahti võistluseelsest ärevus- ja hirmutundest?
  • Kuidas toime tulla sooritusega kaasnevate raskustega ja vältida pikki kehvade soorituste perioode?
  • Kuidas hoida alal hästi läinud võistlusi,  treeninguid ja oma unistusi, mis võimaldab meie enesekindlust maksimumini kasvatada?
  • Missuguseid mälestusi loovad endale tšempionid?
  • Kuidas kasutada üht võimsamat sportlase käsutuses olevat vaimset oskust, milleks on visualiseerimine?

Tegevsportlasena ma ei teadund, et kõikidele nendele küsimusetele on vastused. Veel enam, et need vastused on lihtsad, arusaadavad ja reaalselt rakendatavad. Olles  valusalt kogenud midagi, mida saab spordipsühholoogia võtmes nimetada „läbipõlenud noorsportlase psüühika“, on mul hea meel, et käesoleva raamatu abil saavad sportlased ja treenerid teadmisi, mis võimaldab andekatel sportlastel oma annet säilitada ja absoluutselt kõigil pühendunud sportlastel paremaks, miks mitte parimaks, saada.

Lisaks konkreetsetele oskustele annab raamatu autor teadmisi, mis võimaldab psüühika toimimist paremini mõista, mis omakorda aitab aru saada, miks konkreetsed vaimsed tegevused meie sooritust parandavad. Näiteks murtakse müüt, et eksisteerib selline asi nagu lihasmälu. Tegelikkuses seda ei ole olemas. Piisav harjutamine oma oskuste täiustamiseks on hea soorituse jaoks oluline ja vajalik, kuid mõtted on need, mis sooritust tegelikult juhivad, mitte lihasmälu. Lisaks on võimalik aru saada, kuidas funktsioneerib mälu ja kuidas meie mõtlemine loob tugevaid mälesustusi. Tänu sellele on meil lihtsam mõista, et negatiivsetele mõtetele, kehvadele sooritusele ja vigadele mõtlemisele ning muudele kahjulikke mälestusi loovatele aspektidele ei ole spordis kohta, sest eelmainitud kinnistunud mälestused hakkavad pingeseisundis tahtmatult esile kerkima ja sportlase enesekindlust ja soorituse edukust õõnestama. Muuhulgas saab selgeks, miks võistlustel närvis olek on hea ning saame oskusi närvis olekuga hakkama saada, vältimaks keskendumist närveerimisega kaasnevatele füüsilsitele sümptomitele. Me saame teada, kuidas on mõistlik reageerida tagasilöökidele ja vigadele ehk missugust rolli mängivad erinevatel ajahetkedel kogetud emotsioonid meie edasistes tegevustes. Ühtlasti saab teadmisi, miks tuleks suurelt unistada ja kuidas suurelt unistamine aitab spordile pühenduda ja toime tulla sellega kaasnevate ohverdustega.

See teos aitab mitte ainult sportlastel ja treeneritel vaid ükskõik mis eluala esindajal jõuda oma tegeliku potentsiaalini ja oma andekus realiseerida. Saades selgeks, et me ise valime oma mõttelaadi, loome oma mälestused  ja juhime oma tegevusi ning mõistes, et loobumine välistele, meie võimuses mitteolevatele faktoritele keskendumisest, on võimalik oma unistused ellu viia. See teekond ei ole kerge. Inimene saab selle, mille ta oma vankumatu pühendumisega välja teenib.

– Marie Runnel (Euroopa MV pronksmedalist laskmises, lasketreener ja psühholoog)